אנו, העוסקים בקידום אתרים באינטרנט, מתחייבים לנהוג בהתאם לקוד אתי זה, כמפורט, להלן :

  1. לפעול לקידום אתרי אינטרנט בדרכים כשרות וחוקיות.
  2. לפעול לפי רצועת האידיאל של מנועי החיפוש והאינדקסים הקיימים, ללא שימוש בטכניקות קידום פסולות.
  3. לנהוג בהתאם לדין, חוק, כללים ותקנות כמתבקש מן השימוש במנועי החיפוש והאינדקסים שונים .
  4. לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת, בכל הנוגע במתן יעוץ לקידום אתרים.
  5. להימנע מהצגת מצגי שווא ו/ או תוצאות סרק המשוללות כל יסוד.
  6. להימנע מכל פעולה אשר יש בה כדי לסכן את אתר האינטרנט של הלקוח.
  7. לשמור על כל מידע סודי, שיגיע לידינו מעת הלקוח, כתוצאה מעבודתנו בקידום אתריו, לרבות אי שימוש במידע הסודי, מבלי שקיבלנו לכך, מראש ובכתב, את הסכמתו המפורשת של הלקוח, אלא למטרת קידום האתר.
  8. לשרת את לקוחותינו ברמת השירות הגבוהה ביותר, תוך שימת דגש על שירות יעיל ואמין, הכל במטרה לקדם את אתר האינטרנט של הלקוח.
  9. להימנע לחלוטין משימוש בשיטות או בדרכים פסולות ובלתי כשרות לקידום אתרים, כפי שמפורט, בין היתר, ברשימה החלקית שלהלן, שאינה מהווה, כאמור, רשימה סגורה וסופית :
  • אי שימוש בקישורים נסתרים לצורך קידום אתרים.
  • אי הכנסה של טקסטים נסתרים לצורך קידום אתרים.
  • אי הכנסה של טקסטים ומילות מפתח בכתב זעיר, לצורך קידום אתרים.
  • אי שימוש בשיטת מיסוך אתרים לצורך קידום האתר.
  • אי שימוש בדפי כניסה.
  • אי שימוש בדפי/אתרי מראה לצורך קידום אתרים.
  • אי שימוש בכל שירות של חוות קישורים לצורך קידום אתרים.
  • אי הפרה של זכויות יוצרים לצורך קידום האתר.
  • אי שימוש בשיטת "זיוף הקלקות" לצורך קידום האתר.
  • אי שימוש בתוכן מועתק תוך הפרת זכויות יוצרים או שללא הרשאה מאת בעל זכויות הקניין במסמך, לצורך קידום האתר.
  • אי שימוש בתוכנות וכלי עזר ללא רישיון כדין לצורך קידום האתר.

אנו מצהירים כי ידועה לנו חשיבות קידום אתרים בהתאם לכללי הקוד האתי הזה ובהתאם לכללים אותם מכתיבים מנועי החיפוש וידוע לנו כי פעולה פסולה ובלתי כשרה, הנוגדת כללים אלה, עלולה להסב נזק לאתר האינטרנט של הלקוח.
אשר על כן, אנו מתחייבים לנהוג בהגינות וברוח קוד אתי זה ולספק ללקוח יעוץ אמין, יעיל ומקצועי, במטרה לקדם את אתר האינטרנט של הלקוח, להצלחה, להישגים ולרווחים, תוך דגש על שביעות רצון הלקוח.

TOP
התקשרו תאום ייעוץ